Hrad Bítov

Hrad BítovŘíčka Želetavka a řeka Dyje, si našly svou vodní pouť mírně zvlněnou poklidnou krajinou, do níž vyhloubily každá své působivé kaňony, aby se potom setkaly v romantickém místě, pod skalním masivem, který je přirozeným pevným bodem, odkud lze přehlédnout rozměrnou okolní krajinu. Není se tedy co divit, že předkům dnešního člověka se tento kraj zalíbil již v mladší době kamenné, kontinuálně až do dnešních dnů. Slovanské kmeny si našly tohle místo a panovaly zde už od Sámovy říše(r. 620), velkomoravské říše (do r. 906). 

Po připojení k novému českému státu a v 11. století vytvořili na Dyji hraniční slovanské opevněné sídlo proti jižnímu tlaku německé kolonizace. Takže mezi léty 1061-1067 začíná vybudováním původně dřevěné pevnosti Bítova.

Ráz palácových interiéru je převážně novogotický. Je určován jedinečnou kolekcí romantických iluzivních maleb, které ve více než 20 místnostech revokují v plošně napodobovaném štuku, kameni, dřevě ideální vzhled quasi-gotického rytířského sídla. Jejich autorem je A. Schüller, vídeňský malíř a dekoratér, který je dokončil r. 1853. Interiéry, dnes již z větší části zpřístupněné, jsou doplněny sourodým novogotickým mobiliářem a velmi hodnotnou sbírkou obrazů tzv. druhé vlny rakouských a německých romantiků - ze zámku Rájce nad Svitavou (Schnorr z Carolsfeldu, Russ, Fendi, Camphusen). Bizarní kouzlo Bítova dotváří početné sbírky zoopreparátů - upomínka na sběratelskou činnost posledního majitele, Jiřího, barona Haase a jeho slavnou bítovskou zoologickou zahradu, jednu z největších soukromých zoo na kontinentě. Nejvyhledávanější je kolekce 51 vycpaných psů nejrůznějších ras, největší toho druhu na světě vůbec. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.