Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad DyjíKrajina, která vytváří zdejší přírodní scenérii, klimatické a geologické podmínky, to vše přivedlo lidské bytosti do těchto míst již v mladší době kamenné. Postupné předhistorické kolonizační vlny přivedly sem od neolitu, přes pozdní dobu kamennou, dobu bronzovou a dobu protohistorickou, rozličné migrační vlny. Polovina 6. stol.n.l. znamená příchod slovanských kmenů, které se od říše Sámovy (7.stol.), Velkomoravské ( do r. 908) až po spojení s českým státem (počátek 10. století), usadily v kaňonu řeky Dyje a zastavily na této linii tlak Germánů od jihu. 

Tak vedle břetislavského hradu Znojma a nedalekého Bítova, je v raném středověku založen i Vranov, hrad připomenutý prvně r. 1100 kronikářem Kosmasem. Tady začíná už bezmála tisíciletá historie jedinečného stavebního skvostu na strmé skále nad 70 m. hlubokým kaňonem, který si na přírodě vybojovala Dyje. Okolí poskytuje archeologické doklady o kontinuálním osídlení kraje typu jevišovické kultury, únětického lidu a starohradištní keramiku pražského typu u nedaleké obce Šafov. Třicetikilometrový hluboký kaňon, který Dyje vyhloubila až ke Znojmu je dnes pod ochranou Národního parku Podyjí.

Základem areálu je trojkřídlá obytná budova. K objektu se přimyká oválná dominantní stavba - sál předků. Obytný trakt na druhé straně sousedí s budovami vytvářejícími nádvoří a předhradí. Severně je přistavěna kaple nejsvětější Trojice. V okolí zámku se rozkládá romantický lesopark s pozůstatky parkových staveb (kaplička, Felicitina studánka).

Nejcennější součástí zámku je sál předků s galerií rodu Althanů. Má bohatě zdobené stěny s reliéfy a freskami, ve výklencích jsou umístěny sochy představitelů rodu od Tobiase Krackera. Vrcholným dílem je stropní freska od Johanna Michaela Rottmayra, oslavující rod Althanů. Ostatní prostory zámku evokují atmosféru soukromého i společenského života šlechty v 18. a 19. století. Četné ukázky kameniny pocházející z produkce proslulé místní manufaktury. Zámecká kaple Nejsvětější Trojice.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.