top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Apartmány Omicron, s.r.o., provádí zpracování Vašich osobních údajů,  pro splnění smlouvy s Vámi a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění povinností tohoto podnikatele.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Apartmány Omicron, s.r.o., se sídlem Zahradníčkova 1390, 674 01 Třebíč, identifikační číslo: 092713925, (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce:  Apartmány Omicron, s.r.o., se sídlem Zahradníčkova 1390, 674 01 Třebíč, e-mail: apartmany-omicron@seznam.cz, telefon: +420 733 588 589.

 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy. 

 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo: (a) na přístup k osobním údajům, (b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (c) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (d) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (e) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (f) na omezení zpracování osobních údajů.

bottom of page