Informace o zpracování osobních údajů

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Pavel Vrtal, provádí zpracování Vašich osobních údajů,  pro splnění smlouvy s Vámi a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění povinností tohoto podnikatele.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Pavel Vrtal, se sídlem J. A. Komenského 266, 675 21, Okříšky, identifikační číslo: 40462595, (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce:  Pavel Vrtal,  J. A. Komenského 266, 675 21, Okříšky, e-mail: vrtalpavel@seznam.cz, telefon: +420 603 872 969.

 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy. 

 4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo: (a) na přístup k osobním údajům, (b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (c) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (d) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (e) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (f) na omezení zpracování osobních údajů.

Naše adresa

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Chata Lucka - Vranovská přehrada 
"Horka" - Bítovská zátoka
671 10 Bítov

 • Chata Lucka

GPS: 48.938225, 15.716135

TEL: +420 603 872 969

E-MAIL: vrtalpavel@seznam.cz

© 2019  CHATA LUCKA